اهمیت نگهداری برنج در جای خشک

اهمیت نگهداری برنج در جای خشک

برای داشتن یک برنج خوب بایستی برخی نکات مهم نگهداری از آن را دانسته و رعایت کرد. یکی از مهمترین نکات نگهداری برنج، قرار دادن آن در جایی خشک و بدون رطوبت است. در ادامه به تشریح اهمیت این موضوع مهم در نگهداری برنج می پردازیم.

برنج باید در جای خشک انبار شود،گرما ی عادی تابستان به برنج صدمه نمی زند ولی رطوبت ان را خراب می کند پس محل انبار کردن برنج باید دور از هرگونه اب و رطوبت باشد و هوا جریان داشته باشد.

روی کیسه ی برنج را با پارچه بپوشانید تا هم بخار اب از ان خارج شود و هم افت تازه ای داخل ان نشود.

هراز گاهی برای جلوگیری از افت زدگی کیسه ی برنج را زیر و رو کنید تا به تمام قسمت های کیسه ی برنج هوا بخورد.

استفاده از برگ تازه ی گردو و قرار دادن چند دانه ی سیر در کیسه ی برنج مانع حملات افات و حشرات می شود.

در صورت افت زدگی،برنج را در هوای ازاد دور از تابش نور خورشید پهن کنید با این کار باعث جدا شدن حشرات از برنج می شود .

راهکار رفع بو رطوبت از برنج

اگر به هر دلیلی برنج خشک شما بو گرفت برنج را در سایه روی یک سطح پهن کنید تا بوی ان ازبین برود ،اگر برنج رادر افتاب بگذارید خرد میشود و درداخل اب جوش از هم می پاشد .

دسته بندی ها: برنج