غذایی که قد می‌کشد؛ وعده غذایی محبوبی كه سفره بدون آن كامل نیست. با برنج است که کدبانوی ایرانی مهارتش را در آشپزی به رخ می‌کشد.
مرغوب‌ترین برنج دنیا، برنج ایران است و بهترین نوع برنج ایرانی،‌ دمسیاه و هاشمی. دو نوع برنجی كه تنها انتخاب‌های بهترینه به شمار می‌روند.

عطر و طعم بی‌نظیر برنج بهترینه با هیچ برنج دیگری قابل مقایسه نیست. با بهترینه،‌ كیفیت زندگی بالاتر از همیشه است. چرا كه مشتریان بهترینه؛‌ لایق بهترین ها هستند.